Home | Arusha City Council

MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA Il - NAFASI 1 Sifa za mwombaji (a) Awe Raia wa Tanzania na mwenye akili timamu (b) Awe na Elimu ya Kidato cha nne au cha sita (c) Awe na umri usiopungua mika 18 na usiozidi miaka 45 (d) Awe na cheti cha utunzaji kumbukumbu katika mojawapo ya fani za Afya, Masjala, mahakama na Ardhi. Kazi na majukumu ya …

LEE MAS

eaglefm: NAFASI ZA

Mtendaji Wa Kijiji III - NAFASI 20 Majukumu ya Kazi • Kuwa Afisa Mashuhuli na Mtendaji Mkuu wa Serikali ya Kijiji • Kusimamia ulinzi na usalama. • Kusimamia utawala bora katika Kijiji • Kuwa katibu wa mikutano na kamati zate za Halmashauri ya Kijiji • Kutafsiri na kusimamia sera, sheria na taratibu zinazoongoza Serikali ya Kijiji • Kusimamia, kukua na …

LEE MAS

NAFASI ZA KAZI - JESHI LA ZIMAMOTO NA UOKOAJI - JUNI 2015 ...

Waombaji wa kazi watume barua za maombi kabla ya tarehe 30 Juni, 2015 kwa anuani ifuatayo: Kamishna Jenerali, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, S.L.P 5821, DAR ES SALAAM. 1. SAJINI WA ZIMAMOTO NA UOKOAJI (SERGEANT OF FIRE AND RESCUE) – Nafasi 200. Mwombaji awe amehitimu na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha sita kati ya mwaka 2013 hadi 2014.

LEE MAS

Kuandaa na kutunza Rejesta ya wakazi wote wa KijiJl. Pamoja na kazi nyingine atakazopangiwa na mwajiri wake. 2.0 MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA Il - TGS B (Nafasi 1) Mwaombaji anatakiwa awe na Elimu ya kidato cha nne (IV) au sita (VI) aliyehitimu mafunzo ya cheti (Astashahada) katika moja ya fani za utunzaji wa kumbukumbu katika

LEE MAS

Public Service Recruitment Secretariat | PSRS

Wasimamizi wa usaili wakihakikisha mazingira na vitendea kazi wanavyotumia Wasailiwa wa nafasi ya "Pilot Tutor" viko sawasawa kabla ya kuanza usaili uliofanyika kwenye ukumbi wa TCAA katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji (NIT) jijini Dar es Salaam.

LEE MAS

MTUNZA KUMBUKUMBU MSAIDIZI DARAJA LA II: (NAFASI 3) …

Awe amehitimu rnafunzo ya Utunzaji, wa Kumbukumbu angalau katika ngazi ya Cheti katika mojawapo ya fani ya Masjala. Ngazi ya Mshahara: TGS B Vigezo na Masharti ya Jumla kwa Waombaji: ... Jobs in Arusha (243) nafasi za kazi Tanzania 2015 (203) Nafasi za kazi Dar es Salaam (188) nafasi za kazi Tanzania january 2016 (168) ...

LEE MAS

Nafasi za kazi Zimamoto hizi hapa | JamiiForums

Waombaji wa kazi watume barua za maombi kabla ya tarehe 30 Juni, 2015 kwa anuani ifuatayo: Kamishna Jenerali, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, S.L.P 5821, DAR ES SALAAM. 1. SAJINI WA ZIMAMOTO NA UOKOAJI (SERGEANT OF FIRE AND RESCUE) – Nafasi 200. Mwombaji awe amehitimu na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha sita kati ya …

LEE MAS

Nafasi Za Kazi Utunzaji Wa Kumbukumbu - HN mining ...

Na EA.7/96/01/H/81 15 Oktoba, 2015 TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 NATAFUTA KAZI YA UTUNZAJI WA KUMBUKUMBU.

LEE MAS

Nafasi Za Kazi Utunzaji Wa Kumbukumbu-HN Mining …

MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA Il - NAFASI 1 Sifa za mwombaji (a) Awe Raia wa Tanzania na mwenye akili timamu (b) Awe na Elimu ya Kidato cha nne au cha sita (c) Awe na umri usiopungua mika 18 na usiozidi miaka 45 (d) Awe na cheti cha utunzaji kumbukumbu katika mojawapo ya fani za Afya, Masjala, mahakama na Ardhi.

LEE MAS

Msaidizi Wa Kumbukumbu II & I - NAFASI 10 - NAOMBAKAZI

Msaidizi Wa Kumbukumbu II & I - NAFASI 10. 1:57:00 PM. Mkurugenzi wa Manispaa ya lIala anapenda kuwatangazia nafasi za kazi Watanzania wenye sifa. kama ifuatavyo: Msaidizi Wa Kumbukumbu II & I - NAFASI 10. SIFA: Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IVNI wenye cheti cha Utunzaji Kumbukumbu kutoka chuo. chochote kinachotambuliwa na Serikali.

LEE MAS

Utunzaji Kumbukumbu (x 30) -Stashahada Jeshi la Polisi ...

BONGOTODAYS, NAFASI ZA KAZI, AJIRA MPYA, AJIRA UTUMISHI, AJIRA POTAL, bongotodays, bongotoday, Ajira Mpya 2021

LEE MAS

HALMASHAURI YA WILAYA YA MKINGA TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI.

(iii) Awe mhitimu wa kidato cha sita mwenye cheti cha Utunzaji kumbukumbu katika fani ya Masjala kutoka katika chuo kinachotambulika na serikali. 2.3. Kazi za kufanya i) kufuata barua na Rejista Posta na kumkabidhi msimamizi Mkuu wa Ofisi (ii) kuhakikisha unatawanya barua muhimu na za haraka kwa wakuu wa Idara kwa muda uliokusudiwa

LEE MAS

MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU II & I - ILALAVoice of PipoVOICE …

Msaidizi Wa Kumbukumbu II & I - NAFASI 10 SIFA: Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IVNI wenye cheti cha Utunzaji Kumbukumbu kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali. KAZI NA MAJUKUMU Wasaidizi wa kumbukumbu watafanya kazi zifuatazo hapa chini kwa kuzingatia fani walizosomea na kazi wanazofanya ni kama vile Uhifadhi wa Nyaraka, …

LEE MAS

NAFASI ZA KAZI – Ajira Tanzania Employment Opportunities

Job Opportunity at Muhimbili National Hospital, Medical Specialist II (Oncology) (Re-advertised) at Muhimbili National Hospital. December 10, 2021 Admin. POST: MEDICAL SPECIALIST II (ONCOLOGY) (RE-ADVERTISED) – 1 POST POST CATEGORY (S): HEALTHCARE AND PHARMACEUTICAL EMPLOYER: Muhimbili National Hospital …

LEE MAS

Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja II (x 3) Halmashauri ya ...

BONGOTODAYS, NAFASI ZA KAZI, AJIRA MPYA, AJIRA UTUMISHI, AJIRA POTAL, bongotodays, bongotoday, Ajira Mpya 2021

LEE MAS

Msaidizi wa kumbukumbu daraja la II nafasi 9 | JamiiForums

Msaidizi Wa Kumbukumbu Daraja II- Nafasi 3. - Mshahara TGS B Sifa: • Awe na cheti cha Utunzaji Kumbukumbu katika mojawapo ya fani za Afya, Masjala, Mahakama na Ardhi. Majukumu ya kazi: • Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji. • Kudhibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka. • Kuweka/kupanga kumbukumbu ...

LEE MAS

Kuweka kumbukumbu (barua, nyaraka 11k.) katika mafaili. Kushughulik'a maombi ya kumbukumbu na nyaraka kutoka Taasisi za Serikali_ Kufanya kaz' nying'ne kadri atakawoelekezwa. 2.0. SIFA ZA MTUNZA KUMBUKUMBU DARAJA LA Il Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne na kuendelea wenye cheti cha utunzaji wa kumbukumbu (NTA level 5) Awe …

LEE MAS

Afisa Ugavi Daraja II - TGS 0 - Nafasi 1 - NAFASI ZA AJIRA ...

ii. Kukua na kutunza takwimu za utendaji za Wazabuni mbalimbali, upokeaji, utunzaji, na usambazaj wa vifaa. iii. Kusimamia utunzaji wa maghala na hati/ kumbukumbu ya vifaa vilivyomo ghalani na Kusimamia upokeaji, utunzaji na usambazaji wa vifaa. Mwisho wa kupokea barua za maombi hayo ni tarehe 29 Machi, 2014 saa 9:30 Alasiri.

LEE MAS

TANGAZO LA KAZI HALMASHAURI YA WILAYA YA BUMBULI - 07/05/2015

TANGAZO LA KAZI HALMASHAURI YA WILAYA YA BUMBULI - 07/05/2015. Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Bumbuli kwa mujibu wa Kibali cha Ajira mpya chenye Kumb. Na. CB.170/369/01/H/138 cha tarehe 23/04/2015 taka kwa Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma, anatangaza nafasi zifuatazo za ajira kwa watanzania wote wenye sifa na …

LEE MAS

Public Service Recruitment Secretariat | PSRS

Mkurugenzi wa Manispaa ya Kigamboni anawatangazia Wananchi wote raia wa Tanzania wenye sifa kuomba nafasi za kazi zilizoorodheshwa hapo chini: 1. MTUNZA KUMBUKUMBU MSAIDIZI DARAJA LA Il - (NAFASI 1) (a) Sifa za mwombaji:- Kuajiriwa mwenye cheti cha kidato cha nne (Form IV) au cha sita (VI) waliohudhuria mafunzo ya Utunzaji wa Kumbukumbu na ...

LEE MAS

Nafasi za Kazi: Msaidizi wa Kumbukumbu na Afisa Utumishi ...

Nov 6, 2011. #1. Wana hitajika watu wawili kwa kada tajwa hapo juu. 1.Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja la II (Records Management Assistant II) TGS B (Nafasi 1) Sifa: Elimu kidato cha Nne au Cha Sita pamoja na cheti/Diploma katika Utunzaji wa Kumbukumbu kutoka Chuo kinachotambilwa na Serikali katika fani ya Masjala. Uzoefu wa kazi ni sifa ya ziada. 2.

LEE MAS

AJIRA MANISPAA YA ILALA - MEI 2015

Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV/VI wenye cheti cha Utunzaji Kumbukumbu kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali. KAZI NA MAJUKUMU Wasaidizi wa kumbukumbu watafanya kazi zifuatazo hapa chini kwa kuzingatia fani walizosomea na kazi wanazofanya ni kama vile Uhifadhi wa Nyaraka, Uhifadhi wa Kumbukumbu za Afya, Ardhi na …

LEE MAS

HALMASHAURI YA WILAYA YA NGARA YAH: TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI

cha utunzaji wa kumbukumbu katika mojawapo ya fani za Afya, Masijala, Mahakama au Ardhi. kutoka Chuo cha kinachotambuliwa na Serikali. 2.2 Majukumu ya Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja la II – Mwombaji atakayefaulu/ atakayekidhi vigezo na kuajiriwa atatekeleza majukumu yafuatayo:- a) Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/Mafaili yanayohitajika na wasomaji.

LEE MAS

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS …

1.0 IDARA YA KUMBUKUMBU NA NYARAKA ZA TAIFA Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa ilianza kutekeleza shughuli zake kama Idara Inayojitegemea kuanzia mwezi Julai, 2015, ikiwa na maudhui ya Kulinda na Kuhifadhi Urithi andishi wa Taifa letu. 1.0.1 AFISA KUMBUKUMBU II - NAFASI 1 1.0.2 MAJUKUMU YA KAZI i.

LEE MAS